Karty pracy

Karty pracy ucznia są to materiały dydaktyczne zaprojektowane specjalnie dla uczniów, które zawierają różnorodne zadania, ćwiczenia i aktywności mające na celu utrwalenie i zastosowanie zdobywanej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności. Są one często wykorzystywane jako dodatek do podręczników lub jako samodzielne materiały do nauki. W Strefie Dobrej Edukacji znajdziesz karty pracy, które są przeznaczone do samodzielnego wydruku i mogą zostać wykorzystane podczas zajęć szkolnych, lekcji wychowawczych oraz podczas zajęć na świetlicy.
Tematy, które poruszają moje karty pracy to m.in.:

  • karty pracy o emocjach
  • karty pracy o empatii
  • karty pracy o życzliwości
  • karty pracy o zdrowiu psychicznych
  • karty pracy poruszające zagadnienia mnemotechniki
  • karty pracy rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • karty pracy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • świąteczne karty pracy
Sortuj