Prawa autorskie

Wszystkie materiały prezentowane na stronie są mojego autorstwa. Wyjątek stanowią cytaty pochodzące z innych źródeł. W takiej sytuacji są opatrzone odpowiednimi informacjami cytowanej pozycji. Prezentowane materiały są przeznaczone do użytku prywatnego. Mogą Państwo korzystać z nich w trakcie zajęć, w samodokształcaniu się czy używać jako inspiracji do tworzenia swoich materiałów tylko na własny użytek. Nie wyrażam zgody na rozpowszechniania moich materiałów na różnorodnych stronach, portalach i forach internetowych. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy materiały są przedstawione w celu podzielenia się szerszą opinią czy recenzją po wcześniejszym uzgodnieniu. Każdorazowe wykorzystanie materiałów w innym celu niż prywatnym (np. w trakcie szkolenia czy prezentacji) jest możliwe za moją zgodą. W sytuacji wątpliwości czy pytań zapraszam do kontaktu mailowego: witaj@strefadobrejedukacji.pl